Νέες πιστοποιήσεις, νέα βήματα!

Η Χρυσοδάλια βιομηχανία τροφίμων ΛΤΔ με πολυετή πείρα στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων (ISO 9001:2015 και ISO 22000:2005) ,έχοντας πάντοτε γνώμονα την υψηλή ευθύνη προς τους πελάτες της, πρόσφατα έχει προχωρήσει σε πιστοποίηση προτύπων GFSI (Global Food Safety Initiative) στα πρότυπα  BRC v7 (British Retail Consortium) και  IFS v6 (International Food Standard).